Web Hits

 

  Foreningen NORDEN Kerteminde - Munkebo.

     Formand: Eva Jensen   65321957 -  21480851 mail:evaje@stofanet.dk                      

    Opdateret den 5. juli 2022.                              Webmaster: Gunnar Holm 20515818  

             

              Velkommen på vores Hjemmeside. www.nordenkerteminde.dk
   Foreningen NORDEN:  
Er en tværpolitisk forening, hvis idegrundlag er:
at styrke og udbygge samarbejdet mellem de nordiske folk.
 
Næste Arrangementer: 
 
September:
 
Svensk venskabsbybesøg fra Ulricehamn-Tranemo.
Lørdag d. 3. - søndag d. 4. sept.
 
Oktober:
 
Besøg i H.C. Andersens Hus i Odense
Torsdag den 6. kl.13.00
Scroll ned og se Program
   
November:
 
Skumringstime: "Natur i Norden"
Mandag den 14. november kl. 19.00
se Program
 
 
Generalforsamlingen er overstået, Scroll ned og se Referat.
 
Se vores  program 2022 - 2023 , scroll eller træk ned i skyderen:
 
Byen med de røde Tage:
 
Min Amanda var fra Kerteminde, og hun kom til København i fjor, sikke hendes øjne kunne skinne, hendes tænder var som perlemor. Hun var slank og rank, og jeg vil anta', cirka tyve tommer i figur. Og jeg gik på livet med Amanda, hver engang hun havde udgangstur, ja, jeg gik på livet med Amanda, hver engang hun havde udgangstur.
 
Foreningen NORDEN, Kerteminde – Munkebo
Referat fra generalforsamlingen
    Torsdag den 10. marts 2022 kl. 19 i Skt. Laurentii-salen, Langegade 13, Kerteminde
Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Valg af dirigent. Stig Kjær Jensen blev valgt og konstaterede,
     at generalforsamlingen var lovligt varslet og berammet.
2. Formandens beretning.
    Beretningen blev godkendt uden kommentarer eller spørgsmål.
3. Det reviderede regnskab ved kassereren.
    Kassereren gennemgik regnskabet, der blev vedtaget.
4. Forslag fra lokalbestyrelsen. Der var ingen forslag.
5. Forslag fra foreningens medlemmer. Der var ingen forslag.
6. Valg
a. 2 medlemmer til lokalstyrelsen, på valg er:
   Asta Petersen (modtager genvalg). Asta Petersen blev genvalgt.
   Nils Høj (modtager genvalg). Nils Høj blev genvalgt.
b. Valg af suppleant, på valg er:
   Tove Henriksen (modtager genvalg). Tove Henriksen blev genvalgt.
c. Valg af revisorer, på valg er:
   Johannes Larsen (modtager genvalg). Johannes Larsen blev genvalgt.
   Anne Marie Pedersen (modtager genvalg). Anne Marie Pedersen blev genvalgt.
7. Eventuelt
Besøg på Sika-Design i Rynkeby onsdag d. 27. april kl. 13.30. Vi mødes på parkeringspladsen, Rynkebyvej 245, kl. 13.15. Tilmelding til Eva.